Welcome / Welkom

To all Senior Phase Language teachers we want to help you with your SBA Tasks.

Aan al die Senior Fase Tale Onnies, ons wil graag help met jul SGA-Take.

Teachers who love teaching

Teachers who love teaching

Just click on your language choice and you will  find free downloadable resources applicable to the SBA tasks per grade for Term 2.  The next step is to purchase the planned task including the rubric or memorandum as per CAPS requirements.

 

Kies die taal van jou keuse en jy kan gratis hulpbronne aflaai wat aansluit by die SGA-take vir kwartaal 2.  Die volgende stap is om die formele SGA-taak aan te koop wat die rubriek of memorandum insluit per die vereistes in die NKV-dokument.

Fill in your email address to successfully download documents